Capellastraat 2, 9801 VC Zuidhorn

Kinderopvang Zuidhorn

Aanmelden

Taal is belangrijk om mee te kunnen doen in onze samenleving. Daarom biedt Kinderopvang Zonnestraal voor peuters extra aandacht voor taal ontwikkeling.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Op een speelse manier leren kinderen nieuwe woorden en zinnen. Kinderopvang Zonnestraal werkt met Puk & Ko en Peuteractiviteitenweb.  De programma’s zijn een goede voorbereiding en sluiten aan bij het onderwijs op de basisschool.

Door peuters extra ondersteuning te geven in hun ontwikkeling bieden ouders en ik als pedagogisch werker de kinderen al vroeg de mogelijkheid zich zo volledig mogelijk te ontplooien.    

Puk & Ko en Peuteractiviteitenweb

Bij beide programma’s staat het stimuleren van taal, ontluikend rekenen en sociaal communicatieve vaardigheden centraal. Het kijken naar, inspelen op en het laten aansluiten van het taal- en activiteiten aanbod op het ontwikkelingsniveau van ieder individueel kind staat centraal.

Hulpmiddel hierbij is de themakist waarin allerlei attributen zitten die gebruikt kunnen worden om het onderwerp beeldend te maken. Het thema start met het kennismaken van het onderwerp in de vorm van een prentenboek. ook worden een minimaal 5 woorden vastgesteld die gedurende het thema aan bod komen om de woordenschat uit te breiden.

Dagindeling

Een dag Zonnestraal ziet er zo uit:
7:30 – 8:30 uur:
Brengen van de kinderen en overdracht
tussen ouder en leidster.
9:00 uur:
Drinken en een tussendoortje eten
11:30 uur:
Aan tafel om te gaan eten.
12:30 uur:
Tijd voor een middag slaapje. Voor de
oudere kinderen wordt er een rust
momentje ingebouwd.
15:30 uur:
Drinken en fruit eten
17:00 uur:
Opruimen en klaar maken om naar huis te
gaan. Overdracht tussen leidster en
ouders.
18:00 uur:
Afsluiten van de kinderopvang
Dagritme

Er wordt gewerkt met een vast dagritme. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Zo wordt er op vaste tijden gegeten, gedronken en gespeeld. Voor baby’s geven de ouders zelf de gewenste voeding- en slaaptijden aan.

Voor de jongere kinderen zijn er vaste rusttijden. Tenzij ouders anders aangeven. Als het even kan  gaan we naar buiten.

Voeding, kleding en verzorging

Voeding

Fruit, brood, drinken en tussendoortjes, zoveel mogelijk biologisch, worden door Kinderopvang Zonnestraal verstrekt. Baby-  en/of dieetvoeding wordt door ouders/verzorgers zelf verzorgd. Het eten en drinken gebeurt gezamenlijk aan tafel.

Kleding en verzorging

Ouders dienen zelf luiers mee te brengen. Verder vraag ik aan ouders reservekleding mee te geven, zodat bij ‘ongelukjes’ de kinderen verschoond kunnen worden.

Zullen we eens kennis maken?

© Kinderopvang de Zonnestraal, Privacyverklaring
Design: Phanatique Development: KrozDesign